Generátor římských jmen | Získejte tisíce římských jmen

Generátor římských jmen

Vygenerujte římské jméno zadáním jména nebo vygenerujte náhodné římské jméno.

👇
Kopírovat
👉
Generovat

Jak to funguje

Zadejte jméno a klikněte na vygenerovat. Pokud chcete náhodné jméno, nechte vstupní pole prázdné.

Generátor římských jmen

Starověký Řím byl místem velké moci a vlivu. Trval více než dva tisíce let a za tu dobu zanechal ve světě nesmazatelnou stopu. Je také zodpovědný za některá z nejslavnějších jmen v historii. Julius Caesar, Augustus, Nero - abychom jmenovali alespoň některá z nich.

Ale co když chcete tuto prastarou sílu využít sami? Co když chcete mít vlastní římské jméno?

Díky generátoru římských jmen to můžete udělat! Stačí zadat své jméno a sledovat, jak se vám vygenerují tisíce možných jmen. Dokonce se můžete nechat překvapit náhodnými výsledky, pokud žádné jméno nezadáte!

Stačí zadat jméno do generátoru římských jmen a zjistíte to! Nebo získejte tisíce náhodných unikátních římských jmen!

Římská jména

Římská jména mají v sobě určitou působivost. Zní silně a mocně a navozují pocit historie a tradice.

Jsou však také poměrně rozmanité. Některá jsou odvozena od římských bohů, jiná z latinských slov nebo frází. Existují také některé s řeckým původem.

Bohužel neexistovala žádná skutečně genderově neutrální římská jména. Proto vám tlačítko genderově neutrálních jmen nabízí jen zcela náhodné výsledky, které mají inspirovat vaši kreativitu.

Ať už se jmenujete jakkoli, čeká na vás římský ekvivalent. Stačí zadat své jméno do generátoru římských jmen a zjistit to! Nebo získejte tisíce náhodných jedinečných římských jmen!

Římské pojmenovací konvence

Římské pojmenovací konvence byly ve skutečnosti poměrně složité. Původně bylo prvním jménem praenomen, které dítěti dávali rodiče a které sloužilo k jeho identifikaci. Druhým jménem bylo nomen, které označovalo rod nebo rodinu jedince. Třetím jménem bylo cognomen, které identifikovalo jedince v rámci jeho rodu.

Liší se však také mezi muži a ženami. Ženy si obvykle ponechávaly jméno svého otce, zatímco muži si brali jméno své matky. V některých případech mohl muž přijmout i jméno svého otce, pokud bylo prestižnější. Navíc ženy měly místo tří jmen obvykle jen dvě.

Jaké bude vaše římské jméno? Zadejte své jméno do generátoru římských jmen a zjistěte to! Nebo získejte tisíce náhodných unikátních římských jmen!

Pokud byste raději hledali latinské jméno, které se řídí moderními konvencemi pro pojmenovávání, zde je naše skvělé Generátor latinských názvů!

💡 Máte nápad na generátor jmen? Udělat návrh!

Více generátorů jmen

Objevte více!